Home Vrijheid Agenda Informatie Sponsors Foto's Routes Downloads Contact
Westerbork dorp van de vrijheid

Westerbork: Dorp van de Vrijheid


Sinds kort bestaat de stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid'. Deze stichting richt zich op activiteiten, die te maken hebben met een positieve connotatie van de naam 'Westerbork' en op activiteiten, die hun historische wortels vinden in het verleden en dan met name WO2, maar deze willen verbinden met de toekomst.


Het centrale begrip van waaruit gedacht, gewerkt en georganiseerd gaat worden is het begrip 'Vrijheid'.

De stichting 'Westerbork: Dorp van de Vrijheid' is een samenwerkingsverband van Belangenver. Dorp Westerbork, St. Zomeractiviteiten Westerbork, Ondernemersver. Westerbork, Hist. ver. Westerbork e.o. en Pro Bork (horeca-ondernemers).

Ook zal samenwerking worden gezocht met de beide basis scholen in het dorp, met  Herinneringscentrum Westerbork en met culturele organisaties.

De nieuwe stichting heeft haar eerste gedachten in een project plan verwoord.
'Het verhaal van Westerbork' is opgebouwd vanuit Historie, Toeristische infrastructuur in Westerbork en Het 'gezicht' van Dorp Westerbork:


Historie

Hierbij moet worden gedacht aan:

- De historische verbondenheid van het dorp Westerbork met Kamp Westerbork.

- Operatie Amhurst op 10 april 1945 en Aanval op Duitse commandopost in het dorp Westerbork

Deze gebeurtenis wordt elke 5 jaar op grootse en passende wijze herdacht, het laatst in april 2015.


De naam van het dorp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Zeer regelmatig gebeurt het, dat mensen die Kamp Westerbork willen bezoeken in het dorp Westerbork terecht komen. En omgekeerd: mensen die Kamp Westerbork bezoeken weten vaak niet dat even verderop het mooie dorp Westerbork is te vinden. De verbondenheid en het onderscheid van Kamp Westerbork en het dorp Westerbork willen we aan bezoekers duidelijker vertellen, waardoor bezoekers beide locaties (Kamp Westerbork en Dorp Westerbork) gaan bezoeken.

Dit betreft ook de werkkampen die in WO2 aanwezig waren in de naburige dorpen Orvelte, Elp en Mantinge en op enige afstand in Oranje.

Doel: Zorgen dat bezoekers het onderscheid tussen Kamp Westerbork en dorp Westerbork kennen en beiden ook weten te vinden en te waarderen.    

We gaan dit doen door de onderlinge relatie te versterken en dmv gerichte communicatie en fysieke middelen op de diverse locaties.


Opbrengst: Meer bezoekers in Kamp Westerbork en in het dorp Westerbork.


Toeristische infrastructuur in Westerbork

 Mensen in de omgeving van het dorp Westerbork kennen het dorp als gezellig en bruisend van activiteiten in de zomer. Naast een onderscheidende horeca met hotels, restaurants, cafés, e.d. zijn er in de naaste omgeving campings en vakantieparken. Hiernaast presenteert het dorp zich als gezellig en bruisend met de vele zomerse activiteiten.

Doel: Dit beeld nog nadrukkelijker presenteren aan de bezoekers van het dorp Westerbork. En de bezoekers van Kamp Westerbork uitnodigen het dorp Westerbork te leren kennen.  

We gaan dit doen door nadrukkelijker samenwerking te zoeken tussen Kamp Westerbork en Dorp Westerbork, dmv. gerichte evenementen en samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, e.d.

Opbrengst: Meer bezoekers in het dorp Westerbork.


Het 'gezicht' van Dorp Westerbork

Naast Kamp Westerbork en het museumdorp Orvelte willen wij het dorp Westerbork nog nadrukkelijker presenteren als een dorp met een eigen gezicht. Hiervoor willen we het begrip 'Vrijheid' centraal stellen. Dit begrip heeft een relatie met de historie en Kamp Westerbork, maar ook met  de beleving van de inwoners en met de ondernemingsgeest in het dorp.


Doel:  Het 'gezicht' van Westerbork nadrukkelijk presenteren dmv allerlei fysieke middelen.

Opbrengst: De herkenbaarheid van het dorp Westerbork wordt vergroot voor bezoekers en daarmee de aantrekkelijkheid, wat zal leiden tot herhaald bezoek van toeristen.

Vrijheid